Gıda Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon & Vizyon

Misyon

Üniversitemiz, ilimiz, bölgemiz, ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla  bilginin eksiksiz, doğru, hızlı ve güncel bir yöntemle sistematik bir şekilde oluşturulması ve uygulama zemini oluşturularak işlenmesi ve yayılması, tüm çalışmaların  etik ve sorumluluk anlayışı ile amaca uygun bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması, iç ve dış paydaşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olarak  kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda belirli bir düzeyde başarının elde edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması görevimizdir.

Vizyon

Ordu ili ve bölge illerinde ticari öneme sahip olan fındık, kivi, balık ve arı ürünleri olmak üzere yöresel gıda ürünleri ile ticari potansiyeli olan tıbbi ve aromatik bitkilerin kimyasal analizlerinin yapılarak besin değerlerinin ortaya konması, yöresel gıda ürünleri ve bileşenlerinden ilaç etken maddesi dahil inovatif ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi ile bölgemiz ve ülkemizin kalkınma hedeflerine, üniversitemizin araştırma ve geliştirme potansiyeline ve bilim dünyasına evrensel düzeyde katkıda bulunan bir merkez olmaktır.


Ekleme tarihi: 07-02-2021 00:08:54