Gıda Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Gıda Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, bulunduğu bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı görev edinen Üniversitemizin, Ordu ili ve yöresinin bölgesel kalkınma dinamiklerinin en önemli araçlarından ve rekabetçi avantajlarından olan özellikle yöresel gıda ürünlerine yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama zemini oluşturarak, bölgenin ülke kalkınmasındaki payını arttırmak, katma değeri yüksek bilim ve teknoloji odaklı araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 03/03/2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile faaliyete başlamıştır.


Ekleme tarihi: 07-02-2021 00:05:15