Gıda Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç ve Hedefler

Halen ticari öneme sahip ve/veya ticarileştirilme potansiyeli olan gıda ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin kimyasal analizlerinin yapılarak besin değerlerinin ortaya konulması, standartlarının belirlenmesi, sağlığa faydalı etkilerini ortaya çıkaracak olan etkin ve doğru kullanımının tespiti özellikle de bu gıdaların içerisinde bulunan biyoaktif etken maddelerin tanımlanması ve izolasyonu ile ilaç etken maddesi dahil katma değeri çok yüksek ürünlere işlenmesinin sağlanarak yeni fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi

Biyoaktif özelliğe sahip sağlıklı ve doğal gıda ürünleri geliştirilmesi ile beslenme sorunlarının giderilmesi ve insan sağlığı için kullanımının iyileştirilmesi

Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılanması içerisinde olunması

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenleyerek veya  yapılan toplantılara katılarak üretilen bilgilerin yayınlanması, yöresel gıda ürünlerini tanıtılması ve olabilecek tağşişler  konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi

AR-GE projeleri üretilmesi ve yürütülmesi ile yöresel gıdaların ekonomiye yüksek katma değerli ürünler olarak kazandırılması

Üniversitemiz araştırmacılarına  laboratuvar imkanları sunarak ve bilimsel çalışmalarına destek vererek üniversitedeki bilimsel proje ve çıktıların kalitesini artırmak suretiyle üniversitemiz araştırma geliştirme potansiyeline katkıda bulunulması

Yönetmeliğimiz’de yer alan amaç ve faaliyet alanları ile örtüşen ve evrensel niteliklere sahip araştırma ve geliştirmeye yönelik bir merkez olunması hedefimizdir.


Ekleme tarihi: 07-02-2021 00:00:26